VİZYON MİSYON

VİZYONUMUZ

Ağaç işleri, kağıt ve kağıt ürünleri sektöründe personel belgelendirme faaliyetlerinde kalitesi ve başarıları ile fark yaratan seçkin bir kurum olarak; çalışan ve işveren arasında karşılıklı uyum ve güveni sağlayarak işbirliği kültürünü oluşturarak sektörümüze nitelikli iş gücü katılımını sağlamaktır.

MİSYONUMUZ

TMMOB OMO BELGELENDİRME olarak;

Türkiye’de ki Ağaç İşleri, Kağıt ve Kağıt Ürünleri Sektöründe meydana gelen gelişmeleri takip ederek tespit edilen sorunlara çözüm önerileri geliştirmek, Ulusal Standartlar kapsamında Mesleki yeterlilik belgesinin verilmesi, gerekli araştırma, koordinasyon, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği ve toplum hizmetleri etkinliklerinin evrensel standartlarda yürütülmesini sağlamak.

DEĞERLERİMİZ

  • Şeffaflık: Aldığımız kararlar ve yaptığımız işler hakkında her bireyin bilgi alma hakkına sahip olduğunu biliriz.
  • Tarafsızlık ve Bağımsızlık: Herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunmayız.
  • Dürüstlük: Her zaman ve her şartta doğru olanı yapmaya çalışırız. Birbirimize ve diğer bireylere karşı açık ve dürüst davranırız.
  • Sorumluluk: Kendimize ve topluma karşı sorumlu olduğumuzu biliriz.
  • Liderlik: Kendi faaliyet alanımızda lider olmaya çalışırız.
  • Kalite: Verdiğimiz her bir hizmeti en üst kalite seviyesinde vermeye çalışırız.
  • Güvenilirlik: Verdiğimiz hizmetlerin güvenilirliğini kanıtlamak öncelikli hedefimizdir.