ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK BEYANI

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK BEYANI

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ ÜST YÖNETİMİ OLARAK,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BELGELENDİRME HİZMETLERİNİN TS EN ISO/IEC 17024 STANDARDINA VE MYK MEVZUATINA, REHBERLERİNE UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN TÜM KAYNAKLARI SAĞLAYACAĞIMIZI,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ BELGELENDİRME FAALİYETLERİNİ TARAFSIZ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTECEĞİMİZİ VE TARAFSIZLIĞI TEHLİKEYE ATACAK TİCARİ, MALİ VEYA DİĞER BASKILARA İZİN VERMEYECEĞİMİZİ,

İHTİYAÇ DUYULAN AŞAMALARDA YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALARINA AKTİF KATILACAĞIMIZI,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ’NDE TARAFSIZLIĞINA YÖNELİK RİSKLERİ DEVAMLI SURETTE BELİRLEYECEĞİMİZİ,

BAŞVURU SAHİPLERİ, ADAYLAR VE BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİLERE İLİŞKİN OLARAK TARAFSIZ DAVRANACAĞIMIZI,

YÜRÜTÜLEN BELGELENDİRME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜM VERME BAĞIMSIZLIĞI VE DOĞRULUĞUYLA ÇIKAR ÇATIŞMASINA NEDEN OLABİLECEK HİÇBİR FAALİYETİN İÇİNDE YER ALMAYACAĞIMIZI,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE GÖREV VE SORUMLULUKLARI OLAN PERSONELİN, GÖREV ÇELİŞKİSİ VEYA ÇIKAR ÇATIŞMASI OLMASI DURUMUNDA BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE GÖREVLENDİRMEYECEĞİMİZİ,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ BELGELENDİRME FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ OLARAK YASAL MEVZUAT VE İLGİLİ BELGELENDİRME PROGRAMI ŞARTLARINA UYACAĞIMIZI,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİNİN, İTİRAZ VE ŞİKAYET SÜREÇLERİNDE AYRIMCI FAALİYETLERE SEBEP OLMAYACAĞINI,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ BELGELENDİRME FAALİYETLERİNİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ BOYUNCA ELDE EDİLEN VEYA OLUŞTURULAN TÜM BİLGİLERİ GİZLİLİK İLKESİNE BAĞLI OLARAK YÜRÜTECEĞİMİZİ,

BELGELENDİRME PROSESİ SIRASINDA ELDE ETTİĞİMİZ VEYA BAŞVURU SAHİBİNİN, ADAYIN VEYA BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ DIŞINDAKİ KAYNAKLARDAN ELDE ETTİĞİMİZ BİLGİLERİ; YASALARIN BU TÜR BİLGİLERİN AÇIKLANMASINI GEREKTİRDİĞİ DURUMLAR HARİÇ, KİŞİNİN (BAŞVURU SAHİBİ, ADAY VEYA BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİ) YAZILI İZNİ OLMAKSIZIN YETKİSİ OLMAYAN BİR TARAFA AÇIKLAMAYACAĞIMIZI,

YASAL ZORUNLULUKTAN DOLAYI GİZLİ BİLGİLERİ VERMEMİZ GEREKTİĞİNDE, YASAL BİR ENGEL YOKSA TEMİN EDİLECEK BİLGİLERİ SÖZ KONUSU KİŞİYE BİLDİRECEĞİMİZİ,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ BELGELENDİRME FAALİYETLERİNDE GÖREV ALAN PERSONELE, KARARLARINI ETKİLEYECEK HİÇBİR BASKI UYGULAMAYACAĞIMIZI, SON 2 (İKİ) YIL İÇERİSİNDE KUSURLU EYLEMİ NEDENİYLE HERHANGİ BİR PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞUNUN YETKİSİNİN KALDIRILMASINA VEYA AKREDİTASYONUN İPTALİNE NEDEN OLMUŞ KİŞİLERE GÖREV VERMEYECEĞİMİZİ,

EĞİTİM İLE SINAV VE BELGELENDİRME FAALİYETLERİNİN AYRIMINI VE TARAFSIZLIĞINI GÜVENCE ALTINA ALACAĞIMIZI,

TARAFSIZLIĞIMIZIN ESASINI AKSETTİREN; BAĞIMSIZLIK, ÇIKAR ÇATIŞMALARINDAN UZAK OLMA, YANLILIKTAN UZAK OLMA, ÖNYARGILARDAN UZAK OLMA, NÖTR OLMA, ADİL OLMA, AÇIK FİKİRLİLİK, İLTİMAS YAPMAMA, ÖNYARGISIZ OLMA VE DENGENİN KORUNMASI İLKELERİNDEN HİÇBİR ŞEKİLDE TAVİZ VERMEYECEĞİMİZİ,

TMMOB ORMAN MÜHENDİSLERİ ODASI İKTİSADİ İŞLETMESİ, BELGELENDİRMENİN YAPILMASI, BELGELENDİRMENİN SÜRDÜRÜLMESİ, YENİDEN BELGELENDİRME, BELGELENDİRME KAPSAMININ GENİŞLETİLMESİ VEYA DARALTILMASI, BELGENİN ASKIYA ALINMASI VEYA GERİ ÇEKİLMESİ KARARLARINDAN DEVAMLI SURETTE SORUMLU OLACAK, BU KARARLARIN YETKİLERİNİ ELİNDE TUTACAK VE BU YETKİSİNİ KESİNLİKLE DEVRETMEYECEĞİMİZİ,

BELGELENDİRME FAALİYETLERİ İÇİN GEREK DUYULAN HER TÜRLÜ KAYNAĞI (PERSONEL, MALİ, CİHAZ VB.), BELGELENDİRME FAALİYETLERİNİ AKSATMADAN YÜRÜTÜLMESİNİ SAĞLAYACAK ŞEKİLDE KARŞILAYACAĞIMIZI,

TAAHHÜT VE BEYAN EDERİZ.

YÖNETİM KURULU