PERSONEL BELGELENDİRME #2

1. 15UY0236-3 ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ (SEVİYE 3) rev 01 2600₺
15UY0236-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve  İş Organizasyonunun Yapılması
A1-T135 350,00 TL
   
15UY0236-3/B1 Ağaç Kesme ve Boylama İşlemlerinin Yapılması
B1-T1 250,00 TL
B1-P1 1250,00 TL
   
15UY0236-3/B2 Emvali Sürütme, Yükleme, Boşaltma işlemlerinin yapılması
B2-T1 250,00 TL
B2-P1 500,00 TL

Yeterlilik için minimum ücret bedeli 1100,00 TL
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti 500,00 TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 TL
2. 15UY0237-3 ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ (SEVİYE 3) rev00 2600₺
15UY0237–3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği ile Çevre Koruma ve  İş Organizasyonunun Yapılması
A1-T1
350,00 TL

15UY0237–3/B1 Orman ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım İşlemlerinin Yapılması
P1 1250,00 TL

15UY0237–3/B2 Fidan Yetiştirme İşlemlerinin Yapılması
P2 625,00 TL
 
15UY0237–3/B3 Aşı ve Çelikle (Vejatatif) Üretim işlemlerinin Yapılması
P3 375,00 TL

Yeterlilik için minimum ücret bedeli 725,00 TL
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti 375,00 TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 TL
3. 17UY0282-4 ALAN KILAVUZU (SEVİYE 4) rev 00 1250₺
17UY0282-4/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
A1-T1 315,00 TL
   
17UY0282-4/A2 Alan Kılavuzluğu Uygulamaları
B1-P1 935,00 TL
Yeterlilik için minimum ücret bedeli 1250,00 TL
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti 935,00 TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 TL
4. 17UY0283-2 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YERDEN) (SEVİYE 2) rev 00 1385₺
17UY0283-2/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
A1-T1 315,00 TL
   
17UY0283-2/B1 Yerden Otsu ve Diğer Bitkileri Toplama
B1-T1 315,00 TL
B1-P1 280,00 TL
   
17UY0283-2/B2 Mantar Toplama
B2-T1 310,00 TL
B2-P1 165,00 TL
Yeterlilik için minimum ücret bedeli 790,00 TL
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti 165,00 TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 TL
5. 17UY0284-3 ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (YÜKSEKTEN) (SEVİYE 3) rev00 2080₺
17UY0284-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
A1-T1 315,00 TL
   
17UY0284-3/B1 Ağaçtan Ürün Toplama
B1-T1 315,00 TL
B1-P1 380,00 TL
 
17UY0284-3/B2 Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme
B2-T1 315,00 TL
B2-P1 250,00 TL
 
17UY0284-3/B3 Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplama
B3-T1 315,00 TL
B3-P1 190,00 TL
Yeterlilik için minimum ücret bedeli 820,00 TL
Sınavlı belge yenileme minimum ücreti 190,00 TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti 300,00 TL

Adayın Sınav Süresince Uyması Gereken Yükümlülükler:
1. Sınav süresince sınav giriş belgesinin yanı sıra, resmi bir kimlik belgesini bulundurmalıdır.
2. Sınav saatinden en az 15 dakika önce sınav salonunda bulunmalıdır.
3. Sınav başladığından sonra salonu ilk 15 dakika içerisinde terk edemez,
4. Sınavlar sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınmaktadır.
5. Sınav Değerlendiricisi tarafından belirtilen sınav zamanına ve planına uymalıdır.
6. Sınav süresince soruları bireysel cevaplandıracağımı ve sınav esnasında başka bir aday ile yardımlaşamaz.
7. Sınav Değerlendiricisi veya Gözetmenlerinin dağıttığı kâğıtlara/formlara cevapları yazacağımı, başka kâğıt kullanamaz.
8. Sınav esnasında masamın üzerinde hiçbir doküman, kitap, dosya, not defteri vs. yardımcı materyal bırakmamalıdır.
9. Sınav esnasında cep telefonu vb. alet ve donanımları kullanamaz.
10. Sınav görevlileri ile tarafsızlığı zedeleyecek bir ilişkisi olması halinde, başka bir sınav görevlisi ile sınava devam etme yada müteakip sınavlara katılma hakkına sahiptir.
11. Sınav esnasında yada sınavdan sonra gizliliği olan sınav materyallerini başkalarıyla paylaşılması ve hileli sınav teşebbüslerinde bulunamaz,
12. Herhangi bir kronik rahatsızlığının olmadığını ve sınavdan sonraki 14 günlük sürede adaya yeni tip koronavirüs teşhisi konulması halinde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşuna bilgi vereceğini ve sınavlarda salgın hastalığa karşı alınan önlemlere uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Başvuru Sahibi Adayın Belgeyi Almaya Hak Kazandıktan Sonraki Yükümlülükleri:
1. Belge almaya hak kazanması halinde Aday Belgelendirme Süreci Sözleşmesinin geçerli olur ve MYK Sertifika Masraf Karşılığını banka hesabına yatırır aksi takdirde Sertifikasını alamaz.
2. Mesleki Yeterlilik Belgesini, belgelendirme programı ile ilgili olarak yeterli olduğunu gösteren meslek alanında kullanabilir, belgeyi kapsamı dışında kullanamaz ve belge ile ilgili yanlış beyanlarda bulunamaz.
3. Belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.
4. Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma ve anlaşılmasını engelleyecek tahribat vb. durumlarda belgenin kullanılmasına son verilir ve belgenin yenilenmesi için TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne eski belge ile başvuruda bulunur.
5. Belgenin askıya alınması veya iptali (geri çekilmesi) durumunda belge kullanımının son bulacağını,bu gibi durumlarda belgeyi 15 (onbeş) gün içerisinde TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne teslim etmesi gerekir.
6. Belgenin amacı ve kapsamı dışında kullanılması durumunda hukuki ve cezai tüm sorumluluğu aday üstlenir, belgeyi kaybetmesi durumunda, yayımlanmış kayıp ilanını bir dilekçe ile TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne bildirir.
7. Belge üzerindeki LOGO’nun Belgelendirme Kuruluşuna ait Logo Kullanım Talimatı’na (T03) uygun şekilde kullanımını gerçekleştirir.
8. Meslek alanlarına ait Ulusal Yeterlilikler’de tanımlanan ‘Belge Geçerlilik Süresi’ ve ‘Gözetim Sıklığı’ şartlarına uymalıdır.
9. İşini yapmasına engel olabilecek herhangi bir fiziksel kayıp ya da engellilik durumu oluşması halinde gözetim faaliyetlerini beklemeden TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne bildirmelidir.
10. Mesleki Yeterlilik Kurumunun Resmi Gazetede yayımlanan Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğine uymalıdır.
11. Kişisel bilgilerinde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliği 15 gün TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne bildirmelidir.
12. MYK veya Türkak tarafından Gözetim Denetimi, MYK-Sınav Kayıt Talebi veya Programsız Denetim sonrası sınav iptaline karar verilmesi halinde belge masraf karşılığı ve teşvik ücret iadesini TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne yapması gerektiğini bildiğimi F06-Aday Belgelendirme Sözleşmesi ile taahhüt eder.

A) 6111 Sayılı Kanun Kapsamındaki MYK Belge Teşviği:

“6111 sayılı kanun” kapsamında verilen teşvikler, koşulların karşılanması halinde, sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutarı, işe alındıkları tarihten itibaren belirli sürelerle işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Bu teşvikten yararlana bilmek için iş verenin SGK’ya hiç bir borcunun olmamasının yanı sıra;

1-Teşvik kapsamında yararlanılması düşünülen personelin 01.03.2011 tarihinden sonra işe giriş yapmış olması,
2-Aynı personelin işe giriş tarihinden 6 ay öncesine kadar işsiz olması yani hiç bir yerde SGK kaydının olmaması<,
3- Söz konusu personelin işe giriş tarihinden sonra ise SGK’nın aylık yaptığı kontrollerinde her ay itibari ile +1 istihdamı sağlıyor olması gerekmektedir.
Bu teşviğin son uygulama süresi 31.12.2019 tarihinde kadar geçerlidir.

2018 yılında MYK Sınav ve Belgelendirme Teşviklerinin Uygulanması Hakkında yayınlanan genelge için tıklayınız.

B) MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi) Sınav ve Belge Teşviği;
6645 sayılı kanuna istinaden ÇSGB tarafından çıkartılan tebliğlerdeki belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerin MYB (Mesleki Yeterlilik Belgesi) sınavlarının, sınav öncesi yatırılması zorunlu olan sınav ücretlerinin; başarılı olmak ve sadece 1 belge için kullanılmak kaydıyla olan ücretlerin tamamı devlet tarıfından (İŞKUR İşsizlik Fonundan) iade edilir. MYB sınavları sonrasında belgeler için ödenmesi gereken ücret ise yine aynı tebliğ kapmasındaki meslekler için devlet tarafından karşılanır, Dolayısıyla ilgili tebliğler kapsamındaki mesleklerin sınav ve belgelendirme ücretleri 1 belge için ve başarılı olanlar için ücretsizdir.

Söz konusu bu teşvik 1/1/2018 tarihinden 31/12/2019 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı karşılanabilirken, 25/03/2020 tarihli 7226 sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının 2022 yılına kadar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır.

Ulusal Meslek Standartları (UMS) ve Ulusal Yeterlilikler (UY)

Ulusal Meslek Standartları (UMS); bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur.

Mesleklerin Belirlenmesi; Standardı hazırlanacak meslekler, iş piyasasının ve eğitim kurumlarının öncelikli ihtiyaçları ve sektör komitelerinin önerileri dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlen

Ulusal Yeterlilikler (UY);
· Ulusal ya da uluslararası meslek standartları temel alınarak hazırlanan,
· Öğrenme, ölçme-değerlendirme amacıyla kullanılan,
· Bireylerin mesleğini başarı ile icra etmesi için sahip olmaları gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kanıtlamaları için nasıl bir ölçme ve değerlendirme sürecinden geçmeleri gerektiğini açıklayan,
· MYK tarafından onaylanarak yürürlüğe giren teknik dokümanlardır.

Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri MYK tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilmektedir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilmektedir.