ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ

mesleki

ORMAN YETİŞTİRME VE BAKIM İŞÇİSİ
MYK 15UY0237-3

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma ve kalite geliştirmeye ilişkin uygulamalar çerçevesinde kendisine verilen talimatlara göre; sahayı ağaçlandırmaya hazırlama, fidan yetiştirme, ağaçlandırma yapma ve vejetatif üretim yapma ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.

Bu ulusal yeterlilik, Orman Üretim İşçisi çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Aday Bilgilendirme Formu
Orman Yetiştirme ve Bakım İşçisi Belgelendirme Programı

15UMS0475-3 Orman Ağaçlandırma ve Fidan Yetiştirme İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

15UMS0476-3 Orman Gençleştirme ve Bakım İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

15UY0237-3/A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyon

  • 15UY0237-3/B1 Orman Ağaçlandırma, Gençleştirme ve Bakım
  • 15UY0237-3/B2 Fidan Yetiştirme
  • 15UY0237-3/B3 Aşı ve Çelikle (Vejetatif) Üretim

Bu birimlerden A1 birimi zorunlu birimi ifade etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm adayların bu birimden başarılı olmaları zorunludur. Bu birimin Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır ve sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. B1, B2 ve B3birimleri ise seçmeli birimlerdir ve aday bu birimlerden dilediğini tercih edebilir. Adayın üç birimi birden alma zorunluluğu bulunmamaktadır. B1, B2 ve B3 seçmeli birimleri tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu birimlerin yalnızca Performans Sınavı bölümleri bulunmaktadır. Performans Sınavları Uygulama Sınavı şeklinde arazide yapılmaktadır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Sınavlı belge yenileme minimum ücreti: 625.00 TL
Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücreti: 250.00 TL