ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ

mesleki

ORMAN ÜRETİM İŞÇİSİ
MYK 15UY0236-3 Rev01

İş sağlığı ve güvenliği, çevre koruma kalite geliştirmeye ilişkin uygulamalar çerçevesinde, kendisine verilen talimatlara göre silvikültürel faaliyetler kapsamında; gençleştirme ve bakım yapma ile mesleki gelişim faaliyetlerini yürütme bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.

Bu ulusal yeterlilik, Orman Üretim İşçisi çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Orman Üretim İşçisi Aday Bilgilendirme Formu
Orman Üretim İşçisi Belgelendirme Programı

  • 12UMS0190-3 Ağaç Kesme ve Boylama Operatörü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
  • 15UMS0477-3 Sürütme ve Yükleme İşçisi (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı

15UY0236-3/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

  • 15UY0236-3/B1: Ağaç Kesme
  • 15UY0236-3/B2: Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma

Bu birimlerden A1 birimi zorunlu birimi ifade etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm adayların bu birimden başarılı olmaları zorunludur. Bu birimin Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır ve sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. B1 ve B2 birimleri ise seçmeli birimlerdir ve aday bu birimlerden dilediğini (tek veya ikisi birden) tercih edebilir. Adayın iki birimi birden alma zorunluluğu bulunmamaktadır. B1 ve B2 seçmeli birimleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu birimlerin Teorik Sınav ve Performans Sınavı bölümleri bulunmaktadır. Teorik Sınavlar sözlü sınav şeklinde, Performans Sınavı ise Uygulama Sınavı şeklinde yapılmaktadır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.