ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (Yüksekten)

mesleki

ODUN DIŞI ÜRÜN TOPLAYICISI (Yüksekten)
MYK 17UY0284-3

Orman ekosistemlerinde yetişen, ticari ve ticari olmayan amaçlarla ağaç, ağaççık, çalı, diğer bitkileri veya odun dışı ürünleri (yağ, reçine) hasat eden veya toplayan kişidir.

Bu ulusal yeterlilik, Odun Dışı Ürün Toplayıcısı çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Aday Bilgilendirme Formu
Ulusal Yeterlilik

  • 16UMS0553-3 Odun Dışı Ürün Toplayıcısı (Yüksekten) (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
  • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
  • B1: Ağaçtan Ürün Toplama
  • B2: Ağaç Gövdesinden Ürün Elde Etme
  • B3: Ağaççık ve Çalıdan Ürün Toplama

Bu birimlerden A1 birimi zorunlu birimi ifade etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm adayların bu birimden başarılı olmaları zorunludur. Bu birimin Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır ve sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. B1, B2 ve B3 birimleri ise seçmeli birimlerdir ve aday bu birimlerden dilediğini tercih edebilir. Adayın üç birimi birden alma zorunluluğu bulunmamaktadır. B1, B2 ve B3 seçmeli birimleri tek aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu birimlerin yalnızca Performans Sınavı bölümleri bulunmaktadır. Performans Sınavları Uygulama Sınavı şeklinde arazide yapılmaktadır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir