MOBİLYA DÖŞEMECİSİ SEVİYE4

mesleki

MOBİLYA DÖŞEMECİSİ
MYK 17UY0300-4

Bu yeterlilikte akreditasyon sürecimiz devam etmektedir.

Mobilya Döşemecisi (Seviye 4); iş sağlığı ve güvenliği ve çevre koruma ile ilgili önlemleri alarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, konut, ofis, sağlık, kara-deniz-hava ulaşım araçları, otel-motel gibi konaklama mekânlarında oturma, dinlenme, uzanma, yatma ihtiyaçlarını karşılayan mobilyalarda döşeme sistemini çözümleyip malzemeleri hazırlayan, döşemelik malzemelerle iskelet yüzeyine veya iskeletsiz olarak döşeme yapan ve onaran kişidir.

Bu ulusal yeterlilik, Mobilya Döşemecisi çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Mobilya Döşemecisi Sev4 – Aday Bilgilendirme Formu

Mobilya Döşemecisi Sev 4 – Belgelendirme Program

  • 11UMS0155-3 Rev 01 Mobilya Döşemecisi Ulusal Meslek Standardı

  • 17UY0300-4 Rev 00 Mobilya Döşemecisi Ulusal Yeterliliği

17UY0300-3/A1: İş Sağlığı Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

17UY0300-3/A2: Yüz/Astar Hazırlama, Minder ve Yastık Yapma

  • 17UY0300-3/B1: Levha ve Kolan Üzerine Döşeme

Mobilya Döşemecisi (Seviye 4), Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları şartı vardır. Yeterlilik birimlerindeki sınavlar her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi, birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.

Yeterlilik birimlerinin birleştirilerek bir yeterliliğin elde edilebilmesi için tüm birimlerin geçerliliğini koruyor olması gerekmektedir.

Bu birimin A1, A2, B1 Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır, yapılandırılmış sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır.

A1, A2 birimleri zorunlu birimlerdir. Bu birimlerde A1 ve A2 birimlerinde yapılandırılmış sözlü sınav söz konusu iken bu birimlerden A2 biriminin Performans Sınavı da vardır.

B1 birimi seçmeli birimdir. Bu birim Teorik Sınav ve Performans Sınavı bölümleri bulunmaktadır. Teorik Sınavlar sözlü sınav şeklinde, Performans Sınavı ise Uygulama Sınavı şeklinde yapılmaktadır.

Sınavda, soruların en az % 70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.

A1, A2 ve B1 birimlerde başarı elde ederek Mobilya Döşemecisi (Seviye 4) Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olan kişiler, levha ve kolan üzerine döşeme uygulamalarında mesleki yeterliliğe sahip kişilerdir.