BELGELENDİRME SÜRECİ

icon1

1. Meslek Seçimi

MYK tarafından yayınlaşmış meslek grupları içerisinde hangi kapsamda olduğunuzun belirlenmesi aşamasıdır.

icon2

2. Sınav Başvurusu

Sınav başvurusu web sitemizden online olarak yapılabildiği gibi , web sitesi üzerinden ilgili formların indirilmesi ile merkezimize şahsen başvuruylada yapılabilmektedir.
Aşağıdaki belgelerin TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne gönderimi sağlanmalıdır.
– Başvuru Formu
– Kimlik Fotokopisi
– Sınav Ücreti’nin Yatırıldığına Dair Dekont

icon3

3. Başvurunun Değerlendirilmesi

Islak imzalı olarak merkeze gönderilen başvuru formları ve başvuru için istenilen evrakların incelemeleri yapılır, başvuruya uygun görülen adaylara sınav planlaması yapılır.

icon4

4. Sınavın Yapılması

Adayın planlanan sınav saatinden en az 15 dakika öncesinden sınav yerinde olması gerekir. Sınav günü ve saatinde hazır olarak bulunmayan aday sınav hakkını kaybetmiş olur. Sınavlar Sözlü ve Performans Sınavı olarak iki aşamalı yapılmaktadır.
icon5

5. Belgelendirme Kararı ve Düzenlemesi

Sınavlarında başarılı olan adaylar belge almaya hak kazanır. Sınav sonuçları MYK sistemine yüklenir, MYK tarafından adayın Mesleki Yeterlik Belgesi ve Kimlik Kartı düzenleme süreci başlar, belge ve kart TMMOB Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesine ulaşınca adaya gönderimi yapılır.

Başvuru Sahibi Adayın, Başvuru Aşamasında Uyması Gereken Yükümlülükler:

1. İşbu başvurumun aşağıda yer alan başvuru evraklarını sınavdan en geç 5 iş günü önce Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’ne orjinal imzalı olarak şahsen getirmem veya posta yolu iletmem halinde başvurmuş sayılır,
Adaylardan istenen başvuru evrakları:
▪ Başvuru Formu
▪ Nüfus Cüzdanı fotokopisini
▪ Sınav ve belgelendirme ücretini bankaya yatırdığına dair banka dekontunu
2. Kişisel verilerimin (kimlik bilgileri, e-mail adresi, telefon numarası, ikametgah adresi) Mesleki Yeterlilik Kurumu’na iletilmesini kabul eder,
3. Başvuru sürecinde ödemiş olduğum sınav ve belgelendirme ücretleri için sınavda başarısız olmam veya sınav saati mazeretsiz olarak sınava gelmemem durumlarında, Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’nden ilgili ücreti geri talep etmeyeceğimi ve hiçbir surette ücret iadesi yapılmaz,
4. Başvuru ücretini yatırdıktan sonra mazeretsiz olarak (herhangi bir sağlık raporu, kaza vb durum bildirmeksizin) sınava girmeyeceğimi 3 gün önceden bildirmek şartı ile sınav ücretinin %80’ninin tarafıma iade edileceğini bildiğimi, aksi takdirde sınav hakkı verilmez,
5. Başvuru yaptığım ulusal yeterliliğe ait sınava katılmamı engelleyecek herhangi bir sağlık sorunumun olmadığını taahhüt eder,
6. Başvuru sahibi olarak başvuru için gerekli evraklarda verdiğim bilgilerin doğru olduğunu, ilgili bilgilerin doğru olmaması halinde başvurumun kabul edilmez,
7. Sınav ve Belgelendirme ücretinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara en az iki kez daha sınav imkanı sağlanır,
8. İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmayan sınavlarda ise ilk girdiği sınavda başarısız olan adayların başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde adaylara bir sınav imkanı sağlanır,
9. Bir yıl içerisinde tanınan sınav hakkımı sınava çağrıldığım halde katılmamam halinde kullanmış sayılır,
10. Sınav sonucuma itirazın sınav sonucu açıklanma tarihinden itibaren 1 hafta olduğunu ve sınav sırasında itiraz-şikayette bulunabilir,
11. Belge Gözetim süreçlerini katılacağım alandaki ulusal yeterliliklerde veya Pr01 Belgelendirme Prosedüründe geçen açıklamaları incelediğini taahhüt eder,
12. Belge yenileme süreci ve ücretine ait bilgilere Pr01 Belgelendirme Prosedüründen ulaşabilir,
13. Katılacağım ulusal yeterlilikteki belgelendirme sürecim devam ederken Orman Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi’nin yeni revizyona geçiş yapması halinde; MYK-Sınav, Ölçme, Değerlendirme ve Belgelendirme Yönetmeliğinde hangi revizyondan sınava katılacağımızın belirlenir,
14. Ücretsiz sınav hakkının adaya bir yıl içerisinde verilmemesi halinde adayın sınav ücreti iadesini talep etme hakkı bulunur.