ALAN KILAVUZU

mesleki

ALAN KILAVUZU
MYK 17UY0282-4 Rev 00

İş sağlığı ve güvenliği ile çevre korumaya yönelik önlemleri uygulayarak kalite gereklilikleri çerçevesinde, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda ziyaret alanına uygun hazırlık yapma, alan ziyaretini gerçekleştirme ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılma bilgi ve becerilerine sahip nitelikli kişidir.

Bu ulusal yeterlilik, Alan Kılavuzu çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,
• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,
• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Aday Bilgilendirme Formu
Ulusal Yeterlilik

  • 16UMS0551-4 Alan Kılavuzu (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
  • A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma
  • A2: Alan Kılavuzluğu Uygulamaları

Bu birimlerden A1 ve A2 birimleri zorunlu birimi ifade etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm adayların bu birimlerden başarılı olmaları zorunludur. Bu birimin Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır ve sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır.

Performans Sınavı ise Uygulama Sınavı şeklinde arazide yapılmaktadır.

Birim için öngörülen sınavların geçerlilik süresi sınavın başarıldığı tarihten itibaren 1 yıldır. Birimin elde edilebilmesi için başarılan sınav tarihleri arasındaki süre farkı bir yılı geçemez.

Yeterlilik birimlerinin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde adayın sınavına son verilir