AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI SEVİYE4

mesleki

AHŞAP MOBİLYA İMALATÇISI
MYK 17UY0301-4 Rev01

Bu yeterlilikte akreditasyon sürecimiz devam etmektedir.

Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4) İş sağlığı ve güvenliği ve çevre ile ilgili önlemleri uygulayarak, kalite gereklilikleri çerçevesinde, oturma, dinlenme, yemek yeme, yatma, depolama, çalışma ve sergileme amaçlı olarak iç ve dış mekânlarda kullanılan her türlü ahşap mobilyanın bilgisayar teknolojilerini de kullanarak teknik çizimlerini yapan, kalıp ve şablonlarını hazırlayan, projelendirilmiş ürünün imalat hazırlıklarını yapan, ahşap mobilya imalatını gerçekleştiren, mobilya ambalajı yapan, üst yüzey işlemleri hariç mobilyaların onarımını yapan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Bu ulusal yeterlilik, Mobilya Döşemecisi çalıştıran işletme/kurumlara nitelikli personel arzının sağlanması, bu faaliyetlerin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için;

• Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak,

• Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek,

• Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.

Ahşap Mobilya İmalatçısı Sev-4 Aday Bilgilendirme Formu

Ahşap Mobilya İmalatçısı Sev-4 Belgelendirme Program

  • 12UMS0262-4 Rev 01 Ahşap Mobilya İmalatçısı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
  • 17UY0301-4/A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu
  • 17UY0301-4/B1: Masif Mobilya İmalatı
  • 17UY0301-4/B2: Kaplamalı Mobilya İmalatı
  • 17UY0301-4/B3: Panel Mobilya İmalatı
  • 17UY0301-4/B4: Ambalajlama
  • 17UY0301-4/B5: Mobilya Onarımı

SINAV BİLGİLERİ (GENEL)
Sınavlar, yazılı ve performans (uygulama) olmak üzere 2 aşamalı olarak gerçekleştirilir.
Aday, her iki sınavda da başarılı olması durumunda başarılı kabul edilir.
Belge almaya hak kazanamayan adaylara, talep etmeleri durumunda, başarılı oldukları birimlerle ilgili bir yazı verilir.

YAZILI SINAV
4 seçenekli çoktan seçmeli test türü soruları içerir.
Yazılı sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde doğru cevapların sayısı göz önünde tutulmaktadır; yanlış cevaplar sonucu etkilemez.

PERFORMANS SINAVI
Performans sınavları, adayların, kendilerine verilen senaryoda ki uygulamalarını gerçekleştirmeleri sırasında Mobilya Döşemecisi (Seviye 3) Performans Sınavı Kontrol Listeleri üzerinden değerlendirilmesi şeklinde yapılır.
Performans sınavlarında, kontrol listelerindeki puanlara göre değerlendirme yapılır.

TEKRAR SINAV HAKKI
Adayın herhangi bir sınavdan başarısız olması halinde, 1 kere ücretsiz sınav hakkı vardır; aday bu hakkını, ilk girdiği sınav tarihini takip eden 1 yıl içerisinde kullanmak zorundadır. Bunun dışında, aday başarısız olduğu sınavlara dilediği kadar tekrar katılabilir; bu uygulama ücretsiz değildir. Adayın, ilk girdiği sınav tarihinden itibaren, 1 yıldan daha fazla ara vermesi durumunda, tüm birimlerden yeniden sınava girmesi gerekmektedir.